Read more about the article Hành trình trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới của Facebook
Công ty tiếp tục phát triển với tôn chỉ "kết nối thế giới" của Zuckerberg từ những ngày đầu thành lập. Trong lá thư gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO của Facebook, Zuckerberg viết: "Hãy hiểu một cách đơn giản: chúng ta không xây dựng các dịch vụ để kiếm tiền, mà chúng ta kiếm tiền bằng cách xây dựng dịch vụ ngày càng tốt hơn".

Hành trình trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới của Facebook

Trước khi trở thành mạng xã hội 2 tỷ người dùng và có vốn hóa thị trường gần 500 tỷ USD, Facebook ra đời trong một căn phòng ký túc…

Chức năng bình luận bị tắt ở Hành trình trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới của Facebook