ÁO MƯA GREENFEED

Chất liệu: Vải dù vân tổ ong

Số lượng: 600 cái 

Kích thước: 1m2 x 1m ( bình thường )

Nhà In: 

Sản xuất: ANH NAM LÀM MẪU

THỜI HẠN GIAO HÀNG CÒN

Ngày
Giờ
Phút
Giây
HẾT THỜI GIAN LÀM MẪU

ÁO MƯA LEAN

Chất liệu: Vải dù XANH ĐEN

Số lượng: 200 cái 

Kích thước: 1m2 x 1m (ÁO MĂNG TÔ – ĐÃ MANG MẪU THẬT QUA )

Nhà In: 

Sản xuất: ANH NAM LÀM MẪU

THỜI HẠN GIAO HÀNG CÒN

Ngày
Giờ
Phút
Giây
HẾT THỜI GIAN LÀM MẪU