Nhựa PVC 0.17 Vân 98

Đây là bảng màu áo mưa của công ty Áo Mưa Bảo Chung. Quý khách có thể lựa chọn màu sắc tại đây. Trong mỗi tấm hình đều có mã màu và được quy ước nhưa sau:

Ví dụ đoạn mã : 122T – 98RĐ

122T là mã màu sắc, quý khách chọn màu này thì chỉ cần lưu lại mã màu và gửi cho nhân viên chúng tôi là nhân viên sẽ biết quý khách chọn màu hồng cánh sen

98 là ký hiệu vân trên bền mặt vải. Để có thể thấy được bề mặt vải như thế  nào quý khách hãy yêu cầu nhân viên gửi mẫu vải cho quý khách xem hoặc quý khách có thể đến trực tiếp công ty để xem bền mặt vải như thế nào

là thương hiệu vải. Có rất nhiều thuong hiệu hải trên thị trường nên chúng tôi quy ước ký hiệu sau bề mặt vải sẽ là thương hiệu vải. RĐ là thương hiệu vải Rạng Đông

Tương tự những chất liệu vải khác aomuabaochung.vn cũng sẽ quy ước như vậy. Quý khách cứ theo quy tắc đó để tìm màu vải và chất liệu vải quý khách cần.

Nhựa PVC 0.20 Rạng đông Vân 07 không nhũ

Đây là bảng màu áo mưa của công ty Áo Mưa Bảo Chung. Quý khách có thể lựa chọn màu sắc tại đây. Trong mỗi tấm hình đều có mã màu và được quy ước nhưa sau:

Ví dụ đoạn mã : 987 – 07RĐ

987 là mã màu sắc, quý khách chọn màu này thì chỉ cần lưu lại mã màu và gửi cho nhân viên chúng tôi là nhân viên sẽ biết quý khách chọn màu hồng cánh sen

07 là ký hiệu vân trên bền mặt vải. Để có thể thấy được bề mặt vải như thế  nào quý khách hãy yêu cầu nhân viên gửi mẫu vải cho quý khách xem hoặc quý khách có thể đến trực tiếp công ty để xem bền mặt vải như thế nào

là thương hiệu vải. Có rất nhiều thuong hiệu hải trên thị trường nên chúng tôi quy ước ký hiệu sau bề mặt vải sẽ là thương hiệu vải. RĐ là thương hiệu vải Rạng Đông

Tương tự những chất liệu vải khác aomuabaochung.vn cũng sẽ quy ước như vậy. Quý khách cứ theo quy tắc đó để tìm màu vải và chất liệu vải quý khách cần.

Nhựa PVC 0.17 Rạng đông Vân 84 có nhũ

Đây là bảng màu áo mưa của công ty Áo Mưa Bảo Chung. Quý khách có thể lựa chọn màu sắc tại đây. Trong mỗi tấm hình đều có mã màu và được quy ước nhưa sau:

Ví dụ đoạn mã : 376F – 84RĐ

376F là mã màu sắc, quý khách chọn màu này thì chỉ cần lưu lại mã màu và gửi cho nhân viên chúng tôi là nhân viên sẽ biết quý khách chọn màu hồng cánh sen

84 là ký hiệu vân trên bền mặt vải. Để có thể thấy được bề mặt vải như thế  nào quý khách hãy yêu cầu nhân viên gửi mẫu vải cho quý khách xem hoặc quý khách có thể đến trực tiếp công ty để xem bền mặt vải như thế nào

là thương hiệu vải. Có rất nhiều thuong hiệu hải trên thị trường nên chúng tôi quy ước ký hiệu sau bề mặt vải sẽ là thương hiệu vải. RĐ là thương hiệu vải Rạng Đông

Tương tự những chất liệu vải khác aomuabaochung.vn cũng sẽ quy ước như vậy. Quý khách cứ theo quy tắc đó để tìm màu vải và chất liệu vải quý khách cần.

Nhựa PVC 0.17 Rạng đông Vân 84 không nhũ

Đây là bảng màu áo mưa của công ty Áo Mưa Bảo Chung. Quý khách có thể lựa chọn màu sắc tại đây. Trong mỗi tấm hình đều có mã màu và được quy ước nhưa sau:

Ví dụ đoạn mã : 536U – 84RĐ

536U là mã màu sắc, quý khách chọn màu này thì chỉ cần lưu lại mã màu và gửi cho nhân viên chúng tôi là nhân viên sẽ biết quý khách chọn màu hồng cánh sen

84 là ký hiệu vân trên bền mặt vải. Để có thể thấy được bề mặt vải như thế  nào quý khách hãy yêu cầu nhân viên gửi mẫu vải cho quý khách xem hoặc quý khách có thể đến trực tiếp công ty để xem bền mặt vải như thế nào

là thương hiệu vải. Có rất nhiều thuong hiệu hải trên thị trường nên chúng tôi quy ước ký hiệu sau bề mặt vải sẽ là thương hiệu vải. RĐ là thương hiệu vải Rạng Đông

Tương tự những chất liệu vải khác aomuabaochung.vn cũng sẽ quy ước như vậy. Quý khách cứ theo quy tắc đó để tìm màu vải và chất liệu vải quý khách cần.

Vải Dù Siêu Bền Padersi

Đây là bảng màu áo mưa của công ty Áo Mưa Bảo Chung. Quý khách có thể lựa chọn màu sắc tại đây. Trong mỗi tấm hình đều có mã màu và được quy ước nhưa sau:

Ví dụ đoạn mã : PA – 727T

727T là mã màu sắc, quý khách chọn màu này thì chỉ cần lưu lại mã màu và gửi cho nhân viên chúng tôi là nhân viên sẽ biết quý khách chọn màu hồng cánh sen

PA là ký hiệu vân trên bền mặt vải. Để có thể thấy được bề mặt vải như thế  nào quý khách hãy yêu cầu nhân viên gửi mẫu vải cho quý khách xem hoặc quý khách có thể đến trực tiếp công ty để xem bền mặt vải như thế nào

Tương tự những chất liệu vải khác aomuabaochung.vn cũng sẽ quy ước như vậy. Quý khách cứ theo quy tắc đó để tìm màu vải và chất liệu vải quý khách cần.

Vải Dù Siêu Bền Vân Tổ Ong

Đây là bảng màu áo mưa của công ty Áo Mưa Bảo Chung. Quý khách có thể lựa chọn màu sắc tại đây. Trong mỗi tấm hình đều có mã màu và được quy ước nhưa sau:

Ví dụ đoạn mã : VTO – 536T

536T là mã màu sắc, quý khách chọn màu này thì chỉ cần lưu lại mã màu và gửi cho nhân viên chúng tôi là nhân viên sẽ biết quý khách chọn màu hồng cánh sen

VTO là ký hiệu vân trên bền mặt vải. Để có thể thấy được bề mặt vải như thế  nào quý khách hãy yêu cầu nhân viên gửi mẫu vải cho quý khách xem hoặc quý khách có thể đến trực tiếp công ty để xem bền mặt vải như thế nào

Tương tự những chất liệu vải khác aomuabaochung.vn cũng sẽ quy ước như vậy. Quý khách cứ theo quy tắc đó để tìm màu vải và chất liệu vải quý khách cần.